Organizatorzy
 Komitet Naukowy
 Patronat
 Patronat Medialny
 Obszary tematyczne
 Forma referatów
 Program Konferencji
 Ważne terminy
 Zgłoś uczestnictwo!
 Zakwaterowanie
 Historia Konferencji
 Płatności
 Biuro Prasowe
 Kontakt

     

    « English version

  WAŻNE TERMINYWażne terminy

 


18 maja 2018 – termin nadsyłania zgłoszeń i pełnych tekstów referatów (w języku angielskim lub polskim)

8 czerwca 2018 – przekazanie autorom informacji o zakwalifikowaniu referatów

15 czerwca 2018 – termin nadsyłania wersji ostatecznej referatów z uwzględnieniem sugestii recenzentów.

15 czerwca 2018 – ostateczny termin dokonania wpłaty za uczestnictwo w konferencji (jest to warunek opublikowania referatu).